Wat is een bestektekening?

Bestektekening

Een bestektekening is een technisch ontwerp. Het vormt samen met het bestek eigenlijk de gemaakte afspraken tussen de opdrachtgever en de aannemer. Een aannemer is verplicht om alle werkzaamheden uit te voeren zoals op de bestektekening staat aangegeven. Al met al dus een belangrijke basis tussen twee partijen, waardoor er geen onduidelijkheden ontstaan.
Hierdoor voorkom je onnodige gesprekken achteraf en is het opgeleverde project precies datgene wat iedereen ervan verwacht op voorhand.

Op een bestektekening worden de technische gegevens uitgewerkt en wordt gebruikt voor het aanvragen van de vergunning.

Bouwkundig bestek

Naast de bestektekening wordt er altijd ook een bouwkundig bestek gemaakt. Vanuit het bouwkundig bestek wordt naar de tekeningen lijst van de tekening verwezen. Ook dit is een belangrijk onderdeel tussen de gemaakt afspraken tussen de aannemer en de opdrachtgever.

Niet onbelangrijk om te weten is dat dit bestek altijd inclusief de administratieve, juridische en technische bepalingen is. Ook materialen en uitvoeringsvoorwaarden zijn in het bestek opgenomen.

bestektekening

Prestaties van een project in 1 oogopslag

Als je wilt dat een aannemer bouwt volgens de gebouw prestaties die je voor ogen hebt, dan dienen dezen genoegd te zijn in de tekening. Bijvoorbeeld:

  • Energiepresatie
  • Toe te passen houtsoorten
  • Merk en type binnendeuren
  • Isolatie waarde van het glas
  • Vloerafwerking
  • Mate van afschot op de daken

 

Vooraf volledige duidelijkheid voor alle betrokken partijen

Bouwbureau Bart maakt voor zowel aannemers, architecten, projectontwikkelaars en particulieren bestektekeningen. In goed overleg tussen alle partijen zullen alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. Ook kan naar wens de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

 

Contact

Heel graag informeer ik u vooraf tijdens een telefonisch of persoonlijk gesprek, zodat u weet wat u van mij kunt verwachten. U kunt mij bellen op 06 24 26 88 92 of het contact formulier een bericht achterlaten. Ik bel u binnen een werkdag terug.