Bouwbureau Bart 06 24 26 88 92

Nieuwbouwwijk tussen Almere en Zeewolde

Bouwtekening nieuwbouwwoning Oosterwold

Bouwtekening nieuwbouwwoning Oosterwold

Bouwtekening nieuwbouwwoning Oosterwold

Alles wordt anders in Oosterwold, de grote nieuwbouwwijk die tussen Almere en Zeewolde wordt gebouwd onder het motto ‘mensen maken de stad’. Er staan pas 155 van de ongeveer 15.000 woningen die in het oer-Nederlandse poldergebied van Flevoland kunnen worden gebouwd. Maar toch kan nu al worden vastgesteld dat de experimentele wijk in alle opzichten on-Nederlands wordt.

Zo doet de Auguste Comteweg, waar nu een stuk of vijfentwintig huizen staan, denken aan Nieuw-Zeeland of een ander land waar het gewoon is dat mensen een ongerept stuk land kopen en daarop gaan bouwen. Bouwbureau Bart heeft volgens de ideeën van de klant een uitgebreide en complete bouwtekening gemaakt, waarmee de bouwaanvraag kon worden ingediend.

Bouwaanvraag nieuwbouw woning

Bouwbureau Bart verzorgt niet alleen de tekeningen, maar regelt desgewenst ook de bouwaanvraag voor u. Het contact met de gemeente loopt geheel en al via hem, zodat u zich druk kunt maken over andere zaken dan de vergunningen.

Waar bestaat een bouwtekening nieuwbouwwoning uit?

Een bouwtekening nieuwbouwwoning is een zeer gedetailleerde tekening waarin alle delen van de woning benoemd zijn en waar ook materialen specifiek genoemd worden. Denk bijvoorbeeld aan de dikte van de vloeren, het gebruik van aluminium of bepaalde folies die gebruikt worden. Voor de bouwtekening voor de nieuwbouwwoning in Oosterwold zijn de tekeningen in 6 delen gepresenteerd:

  • Gevels en gevelaanzichten
  • Plattegrond begane grond en verdieping
  • Situatieschets van de omgeving
  • Dakaanzicht en doorsnede
  • Fundering/riolering – begane grond vloer en verdieping vloer
  • Principe details

Bouwtekening nieuwbouwwoning principe details

Bouwbesluit 2012

Bouwbureau Bart werkt volgens het bouwbesluit 2012 en is hiervan volledig op de hoogte. In dit bouwbesluit staan een groot aantal zaken waaraan iedere aannemer zich aan moet houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verplichte brand- en rook compartimenten, geluidwering en ventilatie. Ook het glas dat wordt gebruikt dient aan de huidige NEN-eisen te voldoen en denk ook aan de hemelafwater afvoeren die op de juiste manier geplaatst dienen te worden. Zo zijn er nog tal van eisen volgens het bouwbesluit, die in de tekeningen worden verwerkt.

Gaat u een nieuwbouwhuis bouwen?

En heeft u daarvoor een uitgebreide bouwtekening nieuwbouwhuis nodig? Doordat Bouwbureau Bart met u meedenkt in oplossingen en u vervolgens een deel van het werk uit handen neemt, kunt u genieten van de bouw van uw huis. Per slot van rekening is de juiste voorbereiding belangrijk voor het allerbeste resultaat! U bent van harte welkom om vrijblijvend contact op te nemen, wij staan u graag te woord voor goed advies.